top of page

Skjema og dokumenter

Her finner du ulike skjemaer og dokumenter som kan være til nytte gjennom ditt kundeforhold hos oss.

Skjema for oppsigelse av leid bolig

Benyttes kun dersom du er leietaker hos oss

Skjema for tilbakelevering av leid bolig (vista sign)

Benyttes i forkant eller den dagen du flytter ut av leid bolig

Skjema for erklæring om dyrehold (visma sign)

For beboere og leietakere i eierseksjonssameie

Skjema for eierskifte (eierseksjonssameie) (vista sign)

Benyttes dersom du selger din bolig i eierseksjonssameie. Skjema sendes direkte til forretningsfører

Boligmappe for leietaker i Kilden Sameie

Inneholder alle viktige dokumenter du som leietaker må forholde deg til

Boligmappe for Tømmerlia Sameie

Inneholder alle viktige dokumenter du som beboer må forholde deg til

Skjema for registrering av reklamasjon

Benyttes kun dersom du har kjøpt bolig av oss

Abonnement for fiber (pdf)

Hvordan du som leietaker tegner abonnement for fiber (selvom det er inkludert i husleien)

bottom of page